Behöver du som företagare en bokförare i framtiden?

28. augusti 2018

Webbaserade affärssystem är nutid. Det möjliggör mycket mer kostnadseffektiv ekonomisk förvaltning än traditionella redovisningsmetoder. Men vad är webbaserade affärssystem egentligen och hur påverkar det entreprenörens ekonomiska förvaltning?

Webbaserade affärssystem är nutid. Det möjliggör mycket mer kostnadseffektiv ekonomisk förvaltning än traditionella redovisningsmetoder. Men vad är webbaserade affärssystem egentligen och hur påverkar det entreprenörens ekonomiska förvaltning?

Webbaserade affärssystem omfattar ett brett utbud av aktiviteter, där det viktigaste är hantering av köp- och försäljningsfakturor, realtidsrapportering och faktisk bokföring.

Användningen av sådana program är också lätta för företagare som inte nödvändigtvis förstår redovisning. Bokföringsmaterialet finns på ett och samma ställe. Det är därför lätt för en användare att hela tiden hålla sig till den ekonomiska situationen i sin verksamhet.

Förutom de ovan presenterade grundläggande funktionerna innehåller webbaserade affärssystem också ett stort spektrum av andra funktioner. Man har till exempel gjort hanteringen av resefakturor, löneberäkning och kundhantering smidig. Med webbaserade affärssystem är det också möjligt att koncentrera dessa processer på ett ställe. Även om du använder en mängd olika program är kommunikationen mellan de flesta av dem väldigt lätt.

Bokföring imorgon

Det är omöjligt att säga hur sätten att göra redovisning verkar vara i framtiden, men sannolikt kommer nuvarande utveckling att fortsätta och redovisningen blir ännu mer automatiserad. Exempelvis kommer systemen automatiskt att läsa all relevant information direkt från dokument (t.ex. kvitton), och du eller dina revisorer behöver inte längre skriva in data i bokföringen manuellt.

Troligtvis kommer systemen även att kommunicera mer och mer med varandra. Det blir lättare för användarna att överföra data från ett system till ett annat utan att behöva onödiga mellanliggande steg.

Eftersom sätten att hantera redovisning förändras radikalt uppstår följaktligen frågan:

Behöver vi bokförare i framtiden?

Även om användningen av bokföringssystem är hur lätt som helst, är en sak säker: bokförare behövs definitivt även i framtiden.

Vem som helst kan använda ett lättanvänt system. För det mesta saknas det emellertid förståelse för vad de faktiskt gör. Det finns redan elektroniska lösningar där du kan hantera hela din bokföring. Men inget kan ersätta det värde som bokförare expertis kan ge till företagaren.

Det är absolut nödvändigt för en entreprenör att i framtiden lägga ut bokföringen till ett proffs. Med sofistikerade verktyg kan du göra grundarbetet, men du bör överföra den faktiska redovisningen till en expert.

Outsourcing tjänar företagaren på två sätt: För det första säkerställer användningen av revisorns tjänster att företagets ekonomi är i säkra händer. För det andra kommer entreprenören att ha mer tid att koncentrera sig på att förvalta sin kärnverksamhet.

Systemutvecklingen innebär antagligen att bokförarnas roll kommer att förändras avsevärt. Tack vare effektiva redovisningssystem kommer bokförarens tid att släppas från pappersrullning, numrering och andra rutinuppdrag.

Den frigjorda tiden kan bokföraren istället ägna åt att fokusera sina tjänster mer på värdefull rådgivning. Numera är en extern revisor i många företag praktiskt taget som en ekonomichef. Denna trend kommer sannolikt att bli bara vanligare.

Som ekonomichef kan bokföraren erbjuda mer rådgivning och vägledning i sina tjänster, vilket stöder hans kunders framgång. Din bokförares kompetens inom  exempelvis skattefrågor, kommer att fortsätta vara värdefull även i framtiden.

Det kan hända att redovisningsbyråer kommer att utvidga utbudet av tjänster till nya områden i framtiden. I framtiden kan redovisningsbyråer till exempel tillhandahålla HR och juridiska tjänster utöver redovisning.

Oavsett hur utvecklingen går kommer vi definitivt alltid att behöva finansiella proffs.

--- Samarbetet mellan många programvaror är redan nu väl utvecklad, till exempel Briox och Holvis partnerskap. Med kombinationen av Holvi och Briox skapas bokföringsunderlaget i Holvi, varifrån det är enkelt att föra över till Briox bokföring med ett enkelt knapptryck. I praktiken betyder det att redovisningen i stor utsträckning är automatiserad. Läs mer om Holv och Briox samarbete!
Fler nyheter

Välkommen till Briox blogg

Visa alla nyheter