Johanna Hannus ny landschef för Briox i Finland och Estland

30. oktober 2020

Som del i en ökad satsning på den estniska marknaden meddelar Briox idag att Johanna Hannus tillträder som ansvarig för den kombinerade verksamheten i Finland och Estland. I samband med detta har även rekryteringar initierats för att ytterligare stärka den estniska organisationen.

Briox har ett alltjämt högt fokus på skalbarhet och tillväxt där utnyttjandet av de synergier och fördelar som den internationella verksamheten ger är en viktig faktor. Detta arbete innefattar bland annat att effektivisera Briox go-to-market modell, säkerställa en mer systematisk onboarding, och ett optimerat användande av digitala processer. Allt i syfte att underlätta redovisningskonsultens vardag – så att relationen och samarbetet med deras kunder blir ännu mer framgångsrikt. 

Som ett led i detta kommer Briox, från och med november, att omstrukturera den estniska marknadsorganisationen. Finland och Estland placeras under samma ledning där Johanna Hannus, för närvarande landschef för Briox Finland, kommer att ansvara för ländernas kombinerade verksamhet och ersätter därmed Janar Sutt, för närvarande landschef för Briox Estland.

Denna omstrukturering är en bekräftelse på Briox långsiktiga engagemang i Estland och en del av planen för att påskynda tillväxten i regionen. Som stöd för denna plan har bland annat en rekryteringsprocess inletts för att stärka organisationen för sälj och kundsupport i Estland. 

“Vi kommer även fortsättningsvis att jobba kundnära när det gäller lokaliseringen av vår produkt till den estniska marknaden”, kommenterar Johanna Hannus, Country Manager Finland och Estland. “Genom de initiativ vi tar på gruppnivå kommer vår närvaro på den estniska marknaden att växa.” 

 

För mer information

Johanna Hannus

johanna.hannus@briox.fi

+358 400 798907

Fler nyheter

Briox verksamhet under COVID-19

Briox i långsiktigt samarbete med Norian i Litauen

Briox Finland och Festum ingår partnerskap

Briox får ny landschef i Finland

Kundintervju med Ben

Visa alla nyheter